27

Kvalita a bezpečnosť

Fepdon Medical si kladie za cieľ vybudovať svetovú značku, ktorá navrhuje, vyrába a predáva špeciálne formy, stroje a zariadenia potrebné pre medicínsky a obranný priemysel.Dosiahnuť cieľ za plnej účasti zamestnancov.

Zamerané na spokojnosť zákazníkov a zamestnancov s filozofiou nulovej chyby, aby sme zabezpečili mentalitu výroby a služieb.

Prijať potrebné opatrenia, aby sa zabránilo vzniku porúch.

Dosahovať kvalitu, ktorá spĺňa nároky a očakávania zákazníkov v silnom konkurenčnom prostredí na našom a svetovom trhu.

Akceptovať a implementovať neustále zlepšovanie a rozvoj ako filozofiu spoločnosti.

Pozorne sledovať vývoj technológií a zdieľať ich so zamestnancami a neustále zlepšovať environmentálne správanie.

Zabránenie znečisteniu ovzdušia, vody a pôdy.